Gitte Ristorp – Par-tjek vejleder og Familierådgiver med speciale i Marte Meo

PAR-TJEK:
Pas på parforholdet mens I stadig elsker hinanden.
Som certificeret Par-tjek vejleder tilbyder jeg par-tjek.
– Par-tjek er et forskningsbaseret koncept udviklet af Center for Familieudvikling og Århus Universitet i samarbejde med professor James Cordova fra Clark University i USA.

  • Et Par-tjek består af et on-line spørgeskema og 2 parsamtaler af 1,5 times varighed.
  • Under et Par-tjek modtager I en mundtlig feedback på styrker og udfordringer i Jeres parforhold.
  • I modtager også en personlig feedbackrapport, som I kan arbejde videre med derhjemme.

Se her: Par-tjek

FAMILIERÅDGIVNING:

”Hvorfor virker det, jeg gør, ikke?”. Det spørgsmål støder jeg igen og igen på fra forældre eller andre voksne, der har børn i deres liv.

Min holdning er, at der hverken findes umulige børn eller umulige forældre, og derfor er mit svar altid: det gør det også – du skal bare have øjnene op for, hvad der virker. Og hvad der ikke gør.

Jeg har selv haft masser af udfordringer – og glæder – med børn i mit liv. Der midt mellem tøjvask, familiebesøg, madpakker og småstress. I dag er jeg sammen med mine børns far på 36. år, vores søn og datter er voksne, vi er blevet bedsteforældre, og jeg ser stadig i børnefamilier de udfordringer, jeg mærkede på egen krop i sin tid.

Samtidig har jeg over 30 års professionel erfaring og indsigt fra mit arbejde på døgninstitution med familier i krise og som leder i daginstitutioner. Jeg er desuden uddannet social pædagog og familierådgiver med speciale i  Marte Meo.

Det gør, at jeg i dag kan være en professionel, støttende hånd i ryggen for familier med udfordringer i hverdagen.

Når du som forældre får klarhed over, hvordan du bevidst bruger det, der virker, sker det her: du vil hurtigt opleve, at du selv er nøglen til at få et barn, der samarbejder i en positiv hverdag, I er sammen om – ikke bare sammen i.

Netop det har jeg en effektiv metode til. Her kan du læse om 7 principper, som jeg anvender til både forældrerådgivning og familiestøtte med Marte Meo:

  1. Fokus skal være på det, der virker fremfor det, der ikke gør
  2. Forældre allerede gør noget, der virker – de skal bare se det
  3. Forældre ikke skal lære nyt, men skrue op for det, de allerede kender
  4. Familien straks får tilført ny energi via den positive bekræftelse
  5. Et samarbejde kræver at alle udvikler sig, og barnet ikke får ansvaret ved at skulle svare på spørgsmål som ”hvad vil du så?”
  6. Det, der virker, er aldrig kun det, den ene vil
  7. Den mest neutrale måde at se sig selv er på video

Vælger du at få min hjælp til de udfordringer, I oplever som børnefamilie, vil I på kort tid få ny energi og en bedre hverdag sammen – takket være den forandring, I selv skaber. Men se det samtidig som en investering i noget større: nemlig evnen til at se samarbejde som en livskompetence hos dit barn.

Kontakt mig på gitte@familiestoette.dk   eller telefon 61 28 24 80. De første 15 min. sparring er gratis.

Læs mit CV her.