Hvad er et Par-tjek?

Et Par-tjek er en god mulighed for at passe på jeres parforhold. I får som par hjælp til – i tide – at standse op og reflektere over jeres parforhold på et grundlag, der er solidt funderet i forskning. Et Par-tjek giver jer et godt billede af jeres ressourcer og jeres udfordringer, og det hjælper jer til aktivt at tage hånd om jeres forhold til hinanden.

Forskning viser, at et velfungerende parforhold fremmer sundhed og trivsel for både de voksne og børnene. Mange par venter desværre alt for længe  fra de oplever de første problemer til de opsøger hjælp. Problemer i parforholdet og uløste konflikter igennem længere tid, slider på både tilliden, trygheden og ikke mindst motivationen til at udvikle sit forhold.

Et Par-tjek gør det muligt, i god tid at passe på sit parforhold, med en forholdsvis lille indsats.

Forløbet i Par-tjek

Et Par-tjek består af et indledende online spørgeskema og 2 x 1,5 times samtale med mig.

I spørgeskemaet og i den første samtale undersøges jeres parforholds styrker samt jeres udfordringer. På baggrund af dette vil I ved den anden samtale modtage en tilbagemelding – både på det positive og bekymrende – og vi vil sammen tale om, hvad I kan gøre for at tage hånd om jeres udfordringer på en god måde. Her vil I også modtage en personlig feedback-rapport, som I kan benytte som redskab til at arbejde videre med jeres forhold derhjemme.

Det komplette forløb består således af følgende trin:

  1. Tilmelding til Par-tjek

  2. Udfyld spørgeskemaer on-line

  3. Første samtale: 1,5 times samtale med mig

  4. Anden samtale: 1,5 times samtale med mig, hvor I også modtager en feedback-rapport

Læs mere om Par-tjek her

Virker det?

Ja, både international og dansk forskning viser, at Par-tjek over tid har positiv effekt på pars tilfredshed med deres forhold.

Læs mere her