Marte Meo betyder Ved Egen Kraft!

Et Marte Meo forløb kan vise dig vejen til et bedre samvær med dit barn. Du kommer til at se hvordan du bedre kan understøtte dit barns udvikling, og du vil gennem at se det der virker, opleve at få et barn der samarbejder.

Marte Meo er en videobaseret metode, der fokuserer på at udvikle og understøtte kommunikation og samspil mellem mennesker. Selvom det kan føles kunstigt for nogle at blive filmet, har de forældre jeg har samarbejdet med, ofte fortalt at de har fået flere aha oplevelser, ved at få vist hvad det er der virker. De har fået nyt syn og nyt perspektiv på hverdagen, når de har set sig selv som “rollemodel”, hvor de ser de små positive successer igen og igen på filmen.

Da hele udgangspunktet netop er positivt i det man ser og vil udvikle, vil du opleve at det er en meget understøttende og udviklende metode.

Marte Meo Metoden er baseret på:

  • At have fokus på det der virker
  • At der fokuseres på nogle enkle og konkrete redskaber – ét ad gangen
  • At det er videoklippene, der viser det der virker, så du får øje på dine egne og dit barns kompetencer og udviklingsmuligheder
  • At du gennem denne udvikling “ved egen kraft”, vil opleve at dit barn samarbejder

Marte Meo Metoden bygger netop på principperne for udviklingsstøttende kommunikation, og har sit teoretiske tilhørsforhold i den moderne udviklingspsykologi. Her bliver det påvist at samspillet er af afgørende betydning, for om et barn udvikler sig til et psykisk sundt individ. Det er igennem samspillet med dig og andre, at dit barn kan udvikle sig til at blive et kompetent og socialt menneske.

Du kan læse lidt uddybende teoretisk om Marte Meo Metoden her.