Familiestøtte med Marte Meo

  • Er du og dit barn havnet i en negativ spiral, der bare bliver ved?
  • Savner du støtte til den forandring, du knap har energi til at forestille dig?
  • Vil du med egne øjne se, hvad der virker og får barnet til at samarbejde?
  • Og holdes i hånden af en professionel, så du ikke står alene med ansvaret?

Som familierådgiver med speciale i Marte Meo er dette familiestøtte-forløb det mest effektive, jeg kan tilbyde. I forløbet får I redskaber, som er tilpasset særligt til jeres familie, og bliver grundigt trænet i at få hverdagen til at fungere igen. Med glæde, energi og et godt samarbejde om store som små ting.

Læs hvad nogle tidligere kunder har oplevet:

Vi er en familie med 2 skønne piger på hhv. 1½ år og 5 år. Vi tog kontakt til Gitte Ristorp efter en sej periode, hvor vores lille familie var meget presset. Vi havde mange udfordringer/konflikter med vores ældste datter, så vi besluttede at få hjælp til at få en bedre hverdag. Vi havde enormt svært ved at tolke hendes behov og det udmøntede sig ofte i at hun blev vred og ked af det. Hvilket gjorde os forældre kede af det.

Vi var begge stressede efter en periode på 6 måneder, hvor vores yngste datter var meget syg, pres fra jobbet og en hektisk hverdag. Vi havde intet mentalt overskud, derfor reagerede vi ofte på den ældstes ”dårlige opførsel” ved at skælde ud. Kort fortalt, en rigtig negativ spiral som vi for alt i verden ønskede at komme ud af.

Gitte kom og reddede vores familie, ved at give os indsigt i og vise os alle de gode ting vi gør for vores piger – hver dag. Gitte viste os hvordan små handlinger i hverdagen kan gøre, at alle er glade og i balance. Vi har fået en fantastisk værktøjskasse, som der skal arbejdes aktivt med i det daglige – men de positive resultater er overvældende……..” Læs evt. mere her.

Se min samtale med Gitte Koldtoft på Kanal1 om familiestøtte her: kanal-1.dk/energitte-36-familiestøtte

Hvad kan du forvente?

Bor I sammen som forældre, skal I begge deltage i forløbet. Og i alle tilfælde er dette langt det bedste, så I kan støtte hinanden og dele ansvaret for at skabe en positiv forandring i hverdagen. Barnet deltager kun, når der optages video.

Via Marte Meo metoden vil I se jer selv og jeres barn på video og dermed 100 % få øjnene op for, hvad der virker – og hvad der ikke gør – for netop jer. Uanset hvad I hver især har med jer i opdragelses-rygsækken.

Jeg vil støtte jer i at vende den negative spiral til en positiv. På en måde så I tager ansvaret og sætter grænser som forældre – men samtidig viser, at I forstår og anerkender barnet.

Under forløbet vil vi lære hinanden godt at kende, og jeg vil sørge for, at udviklingen sker i det tempo, I magter. Ønsker I fortsat familiestøtte efter forløbet, kan I supplere med opfølgende forældrerådgivning.

Hvordan foregår det?

Når I har booket en aftale her, foregår det på følgende måde:

DEL 1: Forberedelse
For at give både jer og mig mere klarhed over jeres udfordring, vil jeg bede jer maile svar på følgende spørgsmål til mig:

1) Hvem er I i familien?
2) Hvor gamle er børnene i familien?
3) Hvad er jeres udfordring som forældre?
4) Hvilke konkrete eksempler har I på jeres udfordring?
5) Er I klar til selv at ændre noget for at få et barn, der samarbejder?

DEL 2: Fokus
En times indledende møde med jer som forældre, hvor vi lærer hinanden at kende. Vi afstemmer forventninger og taler om jeres situation, udfordringer og måder at tackle hverdagen på her og nu.

Samtalen foregår hos jer (alternativt over Skype). Barnet deltager ikke.

DEL 3: Videooptagelse
I skal videooptage nogle film, hvor I er sammen med jeres barn i forskellige situationer. Det kan for eksempel være, når I skal spise sammen, eller når I leger sammen på gulvet.

I får en grundig instruktion i hvordan optagelserne skal foregå, så det bliver nogle gode og naturlige situationer. Efterfølgende sender I videooptagelserne til mig via Dropbox.

Når jeg ser filmoptagelserne igennem, analyserer jeg det samspil I har med jeres barn. Jeg vil være særligt opmærksom på, hvad jeres barn kan, og hvad jeres barn skal lære. Jeg vil også se hvordan I støtter jeres barn i udviklingen, og hvad I skal gøre noget mere af.

Alt foregår i overensstemmelse med Marte Meo metoden, som jeg har speciale i som familierådgiver.

DEL 4: Nyt fokus
På baggrund af videooptagelsen har vi en samtale, hvor I får tilbagemelding på, hvad I allerede gør, som virker – og hvordan I skruer op for den del i dagligdagen. I får et specifikt fokus og konkrete redskaber, I skal arbejde med til næste gang.

DEL 5: Hvad virker?
På denne opfølgning ser vi sammen på, hvad der virker for jer. Jeg rådgiver jer om, hvordan I kan justere og fortsætte den positive udvikling. Stadig i et tempo, der er overskueligt for jer. I får støtte til at holde fast i det, der får jeres barn til at samarbejde – og giver jer energi og en positiv hverdag.

Hvordan kommer I i gang?

Book familiestøtte med Marte Meo her eller begynd med 15 minutters gratis sparring for at vurdere, om jeg er den rette familierådgiver for jer.

Pris

Se Familiestøttes priser her