Marte Meo Metoden er en pædagogisk metode, som er udviklet af hollænderen Maria Aarts, og nu bruges i mange lande, da den har vist sig at være meget virkningsfuld til at forbedre al kommunikation mellem mennesker.

Elementerne i det udviklingsstøttende samspil kaldes for Marte Meo principperne, og er karakteriseret ved følgende:

  • At se, følge og bekræfte initiativ: Er udgangspunktet for at lære dit barn at kende. Gennem vore initiativer (adfærds-, følelses-, verbale- og opmærksomheds-initiativer), viser vi alle vores individualitet og mestringsstrategier. Det udvikler tillid, selvværd, accept og respekt for både sig selv og andre.
  • Positivt bekræfte-initiativet: Ved at forstørre selvet og mestring udvikles håb og optimisme, som bliver drivkraften for mere livsmod, kreativitet og nye udfordringer.
  • At benævne dine egne og dit barns initiativer: Når du anvender sproget, styrkes både opmærksomhed og sprog hos dit barn. Når du som voksen benævner egne initiativer, bliver du forudsigelig og tryghedsskabende, hvilket skaber gode betingelser for at kunne samarbejde og du og dit barn lærer hinanden at kende. Når du benævner dit barns initiativ, vil barnet opleve sig set og føle sig betydningsfuld i relationen, ligesom det generelt styrker selvregulering og jeg-sprog.
  • Turtagning: At møde og fordybe sig i den anden, styrker gensidighed og de sociale relationer. Turtagning handler også om fordelingen af opmærksomhed i grupper, således at alle sikres opmærksomhed.
  • Positiv ledelse, her indgår tre underpunkter:
  1. Hvordan er du som voksen til at skabe en følelsesmæssig god atmosfære? En tryg og emotionel afstemt kontakt er grundlaget for at føle sig tilpas, hvilket aktiverer kreativitet og udforskningslyst.
  2. Hvordan er den voksne til at følge, positivt bekræfte og benævne initiativer, tage ture? En udviklingsstøttende kontakt sikrer respekt for den enkeltes integritet og er domineret af en ligeværdig relation. Vi er ligeværdige som mennesker, men ikke ligestillede!
  3. Hvordan er du som voksen til at lave en struktur, som matcher dit barns individualitet, udviklingsniveau og mestring? Det handler her om, at der sikres en høj grad af involvering og medindflydelse fra barnets side i hverdagens strukturere opgaver. Det kan være opgaver så som madlavning og borddækning, at tage tøj på eller forberede at skulle i seng m.v.. Det vil gavne og optimere dit barns selvhjulpenhed og selvstændighed mest muligt at blive inddraget på en struktureret måde.

Du kan læse mere her:

mart_lille_logo

Marte Meo foreningen